Martens Røgeri, Karrebæksminde

Main Index | Index | Fiskernes Kapsejladser Gastronomi Foto Index | Lundemann Index | web | facebook | Webmaster

Information

Siden 1883 hvor min tipoldefar Robert Carl Joachim Martens (1856 - 1915) slog sig ned i Karrebæksminde som fisker, har Martens-familien stået for fiskeri, forædling af fisken og eksport af den. Desuden har familien sammen med en anden fiskerfamilie Dibbert (Dibbern) der ligesom min tipoldefar var indvandret fra Tyskland lært fra sig med hensyn til moderne fiskeri til gavn for de da etablerede fiskere.

En stor kundekreds blandt de udenlandske aftagere af fisken var den jødiske menighed i Berlin frem til anden verdenskrig (1939 - 1945). Der blev også etableret et røgeri, som sammen med fiskeriet nu drives af fjerde generation af familien. Det er min fars fætter Carl Erik Martens som står for det i samarbejde med broren Knud Martens og sønnen, Carl Johan Martens der er min fætter.

Igennem tiden har der været ansat store drenge efter skoletid, hvilket der naturligvis stadig er og det forventes faktisk at de har et friskt og bramfrit sprog. Det har jeg før sammen med en af drengene ladet gå ud over en af mine bekendte fra Foreningen Busfronten, da han skulle købe sig noget røget makrel. I sommermånederne er det muligt at nyde det købte udenfor og dertil kan der også købes drikkevarer.

Ved kajen lige klods op ad røgeriet ligger det dejlige fartøj "Minerva" fra 1908, som er en ålekvase og det har toldregistreringsnummer KR 862. Det blev sammen med det mindre fartøj "Lorelei" bygget af den lokale bådebygger Erik Magnus Jakobsen. "Minerva" anvendes ikke mere i det daglige fiskeri, men når fiskerne har deres årlige kapsejlads, fungerer det som dommerbåd. Udover de nævnte aktiviteter ejer familien også "Christian Sørens Havn" som ligger i det østlige Karrebæksminde 

Røgeriet er først og fremmest kendt for ålene, men her kan der naturligvis købes andre slags røgede fisk, som for eksempel laks, makrel, sild og så "de der næbede" hornfisk.